Utdelade medel 2019/2020

Under förra verksamhetsåret fördelades våra utbetalningar på följande vis:

Lions Club Uddevalla 2019 2020