Tack till alla som har bidragit till Gåvogranen redan. Era pengar kommer ge mycket glädje i många familjer. Men behovet är stort i år och vi vill gärna hjälpa så många som möjligt. Så fortsätt sprida vår vädjan och hjälp oss nå hela vägen in i mål. Du Swischar ditt bidrag till  123 480 40 92 märk med Gåvogranen

Tack för din gåva!

Gåvogranen delmål 2020

Medlemsinloggning

Kom med i rörelsen

Vill du som vi att världen skall bli en bättre plats för de som har det sämre än oss?

Vi är religiöst och politiskt obundna och välkomnar alla människor oavsett kön, bakgrund eller ekonomisk ställning.

Vill du veta mer? Kontakta oss, så kan du besöka ett av våra möten, så berättar vi mer.

Läs mer om Lions och vad vi gör här»